BASKETBALL OFFSEASON

POGOJI

 1. Program Basketball OFFSEASON je namenjen košarkarjem in košarkaricam starejšim od 13 let (letnik 2006) ter bo potekal v mesecih Junij, Julij in Avgust.
 2. Na program se posameznik prijavi preko spletne prijavnice, preko e-maila info@2asportslab.si ali preko telefona 070 730 541.
 3. Udeleženec programa Basketball OFFSEASON mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje ter s seboj prinesti veljavno zdravstveno izkaznico ter osebni dokument.
 4. Udeleženec nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje oziroma bolezni, katero bi izvajanje športne aktivnosti poslabšalo.
 5. O morebitnih posebnostih (alergije, kronične bolezni, prehranske zahteve,..) se pravočasno obvesti trenerje.
 6. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo imel udeleženec s seboj, odgovarja sam.
 7. Ekipa 2A Sports LAB ne nosi odgovornosti za nastanek morebitnih poškodb v času projekta.
 8. Ekipa 2A Sports LAB lahko javno objavi fotografije in video posnetke udeležencev kampa ter jih uporabi za promocijske namene.
 9. Cena udeležbe paketa vključuje vse kar je zapisano pod samim paketov. Obstaja možnost zakupa dodatnih storitev ekipe 2A Sports LAB po redni ceni s 10% popusta za nadaljnjih 12 mesecev od datuma nakupa paketa.
 10. V kolikor želi udeleženec že kupljenega paketa kupiti dodatne treninge, jih lahko po ceni 40 eur na trening (120 minut).
 11. Prevoz do dvorane v izbranem mestu, kjer poteka program Basketball OFFSEASON si mora zagotoviti udeleženec sam.
 12. Z udeležbo na projektu, se udeležencu strinjajo s pogoji in predpisi ekipe 2A Sports LAB, ki so podana pisno ali ustno.
 13. Število mest na projektu je omejeno, zato si pridržujemo pravico do zavrnitve udeleženca v kolikor zaradi kvantitete ne bomo mogli zagotoviti dovolj kvalitetno delo.